Tietosuojaseloste

Asiakastietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys

Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy
Y-tunnus: 2778184-7
Osoite: Kievarintie 5, 95970 ÄKÄSLOMPOLO

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää tietosuojavastaavalta

Nimi: Mia Lepaus
Spostiosoite mia.lepaus@kuerkievari.fi

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy hallussa yllämainituista syistä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, siirtämiseltä, muuttamiselta, tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa.

Fyysiset tiedot (kuten kirjanpitoa varten tulostetut lomakkeet) säilytetään lukitusti Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy hallinnassa olevissa tiloissa.

Tietojen käsittelyyn on oikeus ja mahdollisuus vain henkilökunnalla.

Väliaikaisesti ja hetkellisesti tiedot luovutetaan tilitoimiston haltuun kirjanpidon suorittamista varten – tilitoimistossa tiedoista vastaa kirjanpidosta vastuullinen kirjanpitäjä. Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy on varmistanut tilitoimiston tietosuojakäytännön turvallisuuden keskustelemalla, havainnoimalla ja tilitoimiston kirjallisen vakuutuksen myötä.

Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy nettisivut sijaitsevat suomalaisen palveluntarjoajan (Capnova) palvelimella Suomessa.

Konesalien kuten myös nettisivujen järjestelmien sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy noudattaa hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedonkeräyksen minimointi ja kokonaisvaltainen huolellinen käsittelytapa.

Myös tietojen pseudonymisointia ja anonymisointia käytetään, jos se vain on tarkoitus säilyttäen mahdollista ja tarpeenmukaista.

Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy säilyttää henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset voidaan täyttää.

Lisäksi joitain tietoja joudutaan säilyttämään kauemmin niiltä osin, kuin laki vaatii – esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja toteennäyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat henkilötiedot voidaan poistaa kokonaan Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy järjestelmistä, kun tietoa ei enää tarvita tässä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tiedoista laki asettaa velvoitteen sen pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • kirjanpitolaki määrittelee kaikelle liiketoimintaan sen osalta liittyvälle tiedolle pidemmät säilytysajat (riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei)
  • riittävien varmuuskopioiden ottaminen nettisivujen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia sinulla asiakkaana on?

Sinulla on oikeus:

  • saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
    pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  • pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista / vastustaa henkilötietojen käsittelyä lain suomin mahdollisuuksin (ks. esim. yllämainitut kirjanpito- ym. poikkeukset)
  • jos tietojesi käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa (esim. markkinointitiedotteiden vastaanottaminen).

Voit tehdä minkä tahansa yllä olevista ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan (yhteystiedot mainittu yllä)

Koska asiakkaalla on oikeus poistaa vain omat henkilötietonsa, yllämainitut pyynnöt tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy voi todentaa henkilöllisyytesi. Älä koskaan lähetä meille henkilötunnustasi tai esim. kuvaa henkilötodistuksestasi sähköpostitse!

Jos Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy ei pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi (kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen on oikeus tai mm. yllämainittuja lakisääteisiä velvollisuuksia, esimerkiksi kirjanpitomateriaali) ilmoitamme sinulle asiasta.

Mikäli omien tietojesi käsittelyssä on mielestäsi puutteita ja huomioitavaa, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/).

Voit vaikuttaa omien tietojesi käyttöön

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista.

Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy ei koskaan lähetä sinulle minkäänlaisia mainoksia, viestejä tai tarjouksia ilman, että ole antanut siihen nimenomaisesti luvan.

Huomioithan, että joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta – ks. muutamia mainittuja esimerkkejä mm. kappaleessa ”Kuinka kauan tietoja säilytetään?”.

Mikäli saat jotakin muuta kuin majoitukseesi liittyvää postia Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy:ltä etkä muista antaneesi siihen lupaa, ota välittömästi yhteys tietosuojavastaavaan.

Tarkistamme suostumuksesi ja varmistamme, ettei kyseessä ole tietoturvahyökkäys.

Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy on luovutettava joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, mm.

  • lakisääteistä kirjanpitoa varten (tilitoimisto)
  • varmuuskopiot sivustosta

Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy ei koskaan luovuta tietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa tai markkinointipalvelujen ostamiseksi.

Kaikkia Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy hallussa olevia henkilötietoja käytetään vain tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Tarvittaessa Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy luovuttaa tietoja luonnollisesti myös viranomaisten pyynnöstä – informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Jos haluat kysyä lisää:

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä tietosuojavastaavaan.

Mahdollisten muutosten (esim. lainsäädännössä) johdosta Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy pidättää oikeuden tämän tietosuojaselosteen päivittämiseen ja muuttamiseen.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä.

This site uses cookies

Cookies small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers